Zespół Instrumentów Dawnych ARS NOVA

 

Repertuar

W bogatym repertuarze zespołu Ars Nova znajdują się miedzy innymi:

 • Bogurodzica — najpiękniejsze utwory polskiego średniowiecza
 • Psalmy Mikołaja Gomółki do tekstów Jana Kochanowskiego 1580 r.
 • Tańce renesansowe z Tabulatury Jana z Lublina 1540 r.
 • Pieśni Kaliope Słowieńskiej — Krzysztof Klabon ok. 1600 r.
 • Rękopis Jana z Jasiennej ok. 1400 r.
 • Mikołaj z Radomia ok. 1420 r.
 • Piotr z Grudziądza ok. 1430 r.
 • Sebastian Klonowic 1562 r. — 10 nowoodkrytych pieśni Hebdomas
 • Rudolphina — skarby Legnicy ( Hassler, Haussmann, Demantius, Orlando, Schutz, Georg Rudolph, Triller)
 • Utwory z Rękopisu Krasińskich XV w.
 • Utwory z Rękopisu Raczyńskich XV w.
 • Sekwencje polskie XIII-XV w.
 • Muzyka średniowiecznego Śląska
 • Muzyka rycerstwa polskiego XV-XVI w.
 • Polskie Pieśni Pasyjne XV-XVI w.
 • Cyprian Bazylik — dzieła wszystkie
 • Cornelius Schuyt — Pawany i Galiardy, 1611 r. Leiden
 • Muzyka Królów Polskich XV-XVI w.
 • Bal renesansowy
 • Kolędy staropolskie XVI-XVIII w. oraz popularne
 • Cantigas de Santa Maria — Alfonso X el Sabio 1240 r.
 • Cantigas de Amigo — Martin Codax XIII w.
 • Rondeaux — Adam de la Halle XIII w.
 • Utwory Hildegardy z Bingen
 • Minesingerzy — Vogelweide, Wolkenstein, Wizlaw XIII-XIV w.
 • Msza Notre Dame — Guillaume de Machaut XIV w.
 • El Llibre Vermell de Montserrat XIV w.
 • Estampidy — Italia, XIV w.
 • Bassa Danza — Burgundia, Italia XIV w.
 • Pieśni sefardyjskie
 • Pieśni kurpiowskie Apolonii Nowak
 • Pieśni mazowieckie i kurpiowskie o koniu
 • Pieśni Fryderyka Chopina
 • Pieśni Stanisława Moniuszki
 • Tomas Luis de Victoria — Requiem (1580 r.)
 • Utwory współczesne na instrumenty dawne : Edward Sielicki, Rafał Stradomski, Kazimierz Serocki, Juliusz Łuciuk, Paweł Szymański, Bernardetta Matuszczak, Jan Fotek, Zbigniew Wiszniewski, Piotr Moss, Krzysztof Baculewski, Krzysztof Knittel, Witold Lutosławski, Zygmunt Krauze, Paweł Mykietyn, Maciej Prochaska, Krzysztof Owczynik, Jacek Urbaniak

 z