Zespół Instrumentów Dawnych ARS NOVA

 

CDs of the Ars Nova ensemble

A

Musique a la chapelle des Jagiellons
1990, ACCORD, Paris

m

Petrus de Grudziądz
1991, Accord, Paris

a

El Llibre Vermell
1991, JAM, Warsaw

r

Mikołaj z Radomia,
1995, DUX, Warsaw
(nominated to Fryderyk'95)

m

Mikołaj z Radomia
1996, DUX, Warsaw

r

Folkfestival Zakopane 1995

w

Muzyka Piastów Śląskich (Musik of Silesian Piasts)
2003, Travers, Warsaw (nominated to Fryderyk)

A

Muzyka na Wawelu
(Music at the Wawel Royal Castle)
1995, DUX, Warsaw (nominated to Fryderyk)

m

Zaświeć niesiundzu
(Let's shine the moon)
1996, DUX, Warsaw

a

Melodie na psałterz polski (Melodies for Polish Psalms)
1996, DUX, Warsaw
(Fryderyk Prize 1996)

r

W Dzień Bożego Narodzenia,
(On the Christmas Day),
solist Łucja Prus
1996, Polnet, Warsaw

w

Millenium Sancti Adalberti–Wojtechi
1997, The Polish Radio, Warsaw

A

Bogurodzica
Hymny, sekwencje, utwory wielogłosowe polskiego średniowiecza
(Bogurodzica. Hymns, sequences, polyphonic music of the Polish Middle Ages)
1997, Tonpress, Warszawa (nominated Fryderyk)

r

Bogurodzica
Hymny, sekwencje, utwory wielogłosowe polskiego średniowiecza
(Bogurodzica. Hymns, sequences, polyphonic music of the Polish Middle Ages)
1997, Tonpress, Warsaw (nominated to Fryderyk)

w

Bogurodzica
Polish medieval music
DUX

r

Bogurodzica
Czas Kultury, Poznań

m

Pieśni sefradyjskie
(Sephardic songs)
solist J. T. Stępień,
1997, ZPR Records, Warsaw

>a

Romantyczność
w dwóchsetlecie urodzin Adama Mickiewicza
(‘Romantyczność’, for the 200th anniversary of the birth of Adam Mickiewicz)
Radio Białystok, DUX
Warsaw — Białystok 1998

r

Andrzej Hiolski śpiewa kolędy
(Andrzej Hiolski sings carols)
1998, Silva Rerum, Warsaw

w

Muzyka Jagiellonów
Rękopis Krasińskich XV w.
(Music of Jagiellons. The Krasińscy Manuscript, 15th c.)
2001, Travers, Warsaw
(nominated to Fryderyk)

A

Anatomia Kobyły
— pieśni ludowe o koniu
(The Anatomy of a Mare — folk songs about a horse)
2002, Travers, Warsaw
(nominated to Fryderyk)

m

Rudolphina — skarby Legnicy
(Rudolphina — the treasures of Legnica)
2004, DUX, Warsaw

a

Niderlandzkie tańce renesansowe — Cornelius Schuyt
(Renaissance dances from the Low Countries — Cornelius Schuyt)
Travers, 2004, Warsaw
(nominated to Fryderyk)

r

Jezusa Judasz przedał — polskie pieśni pasyjne
(Judas betrayed Jesus — Polish passion songs)
2004, DUX ,Warsaw
(nominated to Fryderyk)

w

Muzyka Polskiego Średniowiecza
(Polish Medieval Music)
2006, Travers, Warsaw
(nominated to Fryderyk)

A

Muzyka Polskiego Renesansu
(Polish Renaissance Music)
2007, Travers, Warsaw
(nominated to Fryderyk)

m

O cudownych uzdrowieniach
(About the miraculous healings)
Travers, Warsaw 2008
(nominated to Fryderyk)

a

Sebastian Klonowic ‘Hebdomas’
NERITON
2011

w

Tabulatura Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego
(The Tablature of the Warsaw Music Society)
The Polish Early Music Society
department in Warsaw with cooperation with
Travers, Warsaw, 2010 r.
(nominated to Fryderyk 2011)

w

Cyprian Bazylik, opera omnia
Cultural Centre in Sieradz,
Travers 2012
(nominations in 3 categories to Fryderyk)

w

Cyprian Bazylik, opera omnia
Acte Prealable
Warsaw 2013

a

Sebastian Klonowic, Diomedes Cato
Travers
Warsaw 2014

 z